TLF. 98 82 15 11

ÅBNINGTIDER: (Bredgade)

Mandag - Fredag 08.00 -12.00
Mandag tillige 16.00 -17.30

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING

 
 

 

 

 

Foreningen afholder generalforsamling onsdag, den 2. maj 2018 18.30 på Restaurant Hedelund, Nørregade 41, Brønderslev. Vi starter med at spise kl. 18.30, og generalforsamlingen starter kl. 19.30.

 

Dagsorden:                                        

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget. Regnskabernes udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være kontoret i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
  1. Boligforeningens bestyrelse indstiller, at generalforsamlingen fornyer bestyrelsens bemyndigel­se jfr. vedtægternes § 6 stk. 4 og 6, så bestyrelsen kan beslutte: Køb og salg af ejendomme, væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme (efter forudgående godkendelse på afdelingsmøde), grundkøb og iværksættelse af nybyggeriValg af formand.
 5. På valg er Bjarne Jørgensen, der modtager genvalg
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg er: Jørn Nielsen og Lene Kjær Hansen, der begge modtager genvalg
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt

 

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles/afhentes senest 30. april 2018. Det kan ske via vores hjemmeside www.fredensbo.dk, via mail info@fredensbo.dk eller ved at afhente dem på kontoret Bredgade 81. Alle adgangskort, der er bestilt via hjemmeside eller mail, vil blive udsendt senest dagen før mødet. Bemærk, ved tilmeldingen skal det angives, hvis der ikke deltages i spisningen fra kl. 18.30.

 

Der bliver arrangeret bustransport med afgang efter flg. plan:

Bus nr. 1:

Kl. 17.45        Søndergade 11

Kl. 17.50        Stokbrogade 9

Kl. 18.00        Kornumgårdsvej (ved udkørslen fra Løvparken og Skovparken)

 

Bus nr. 2:

Kl. 17.50        Grønnegade 32

Kl. 17.55        Grønnegade 42 mfl.

Kl. 18.00        Gravensgade 81

 

Busserne kører hjem igen ca. kl. 21.00. Er der behov for at benytte liftbus, skal der gives besked til kontoret herom senest 30. april 2018 inden kl. 12.00.

 

Ultimate Web