TLF. 98 82 15 11

ÅBNINGTIDER: (Bredgade)

Mandag - Fredag 08.00 -12.00
Mandag tillige 16.00 -17.30

Boligforeningen Fredensbo

Boligforeningen Fredensbo er Brønderslevs ældste boligforening. Boligforeningen blev stiftet den 30. marts 1941 på grund af stor boligmangel i byen. Siden den tid har boligforeningen vokset sig større og udgør i dag en forening med 12 afdelinger og i alt 600 lejligheder – alle beliggende i Brønderslev by. Størsteparten af lejlighederne er familieboliger beliggende i etagebyggeri eller som rækkehuse med haver, men også ungdomsboliger, handicapvenlige boliger, ældreboliger og bofællesskaber er en del af vores boligudbud.

Vi er en almen boligforening, som har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med lov om almene boliger. Det vil blandt andet sige, at huslejen er baseret på de faktiske udgifter, og der er derfor ikke tale om nogen form for profit.
 
Hver enkelt af vores 12 afdelinger udgør en selvstændig økonomisk enhed, der vælger sin egen afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen fungerer som bindeled mellem foreningens bestyrelse, administration og beboere. På den måde har alle beboere store muligheder for at få indflydelse på, hvordan afdelingerne og boligforeningen drives. 
 

     

Ultimate Web