TLF. 98 82 15 11

ÅBNINGTIDER: (Bredgade)

Mandag - Fredag 08.00 -12.00
Mandag tillige 16.00 -17.30

Boligforeningen Bestyrelse

Boligforeningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Hvert år er der 2 medlemmer på valg. Hvert andet år vælges formanden. Bestyrelsens medlemmer skal være boere i foreningen.
 
Bestyrelsen er ansvarlig for den politiske ledelse af boligforeningen. Det vil sige, at bestyrelsen  skal sætte den politiske dagsorden for foreningens fremtid på kort og langt sigt. Bestyrelsens beslutninger træfffes på bestyrelsesmøderne i samarbejde med forretningsføreren, der står for den daglige ledelse af foreningen.
 
Bestyrelsen skal udstikke rammer og retningslinjer for driften af boligforenignen herunder vedtage strategier og målsætninger.
 
Vil du vide mere om, hvordan det er at være medlem af organisationsbetyrelsen, kan du se Boligselskabernes Landsforenings pjece "Medlem af organisationsbestyrelsen" her. Vores egne bestemmelser om valg til organsistionsbestyrelsen og afdelingsbestyrel- ser m.m. fremgår af vores vedtægter, der kan ses her.
 
Hvis du har spørgsmål, ideer eller forslag til boligforeningens drift, er du er meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Navne og kontaktinformationer kan ses nedenfor.
 

Bestyrelsens medlemmer:

Bjarne Jørgensen, Formand
Fasanvej 23 2. tv - Brønderslev
Telefon: 98823070 Mobil: 51248270
 
Inger Leismann, Næstformand
Skovparken 40- Brønderslev
Telefon: 98802292 Mobil: 41578543
 
Lene Kjær Hansen
Fortunavej 6 2. tv - Brønderslev
Mobil: 28503133
 
Jørn Nielsen
Glentevej 8 st.tv - Brønderslev
Telefon: 40134095
 
Sonja Hansen
Løvparken 57 - Brønderslev
Telefon: 98821123 Mobil: 29262007
 
 
Ultimate Web